Войти

Салом ешим хозир 35да кишлокда тураман самаркандда 8синфда укирдим бир куни узимдан 5 еш кизлар билан утин териб кайтишда кеч тушиб колди кизлардан бири мени туртиб йиктди кейин икка ламиз колдик у киз секин олдимга келиб кулимдан ушлаб эмчагига кулимни куйди мен куркиб кедим куркма хеч нарса булмайди деди бир оздан сунг узимни хотиржам тутдим яна кулимдан торди мен эмчагидан роса эздим шунда кутогим таранг булиб кетди эхтиросим уйгонтб секинкуйлагини ечдиб роса мазза килиб эмчагидан эздим шунда бирдан у кутогимни ушлаб огзиги олиб сурди 10 минутлар мен иштонини ечиб омчасини масаж килдим оми тезда нам булиб ох ах жоним деб ингиллай бошлади мен кутогимни омига ишгаладим шунда у сик деди нима дейабсиз ахир сиздан кичик булсам сиз киз булсангиз дедим нима булса булар сик куркма деди кейин кутогимни омига тикдим додлаб юбори кутогимни чикариб карасам кон тезрок булакол деб кутогимни омига тугирлада охиригача тикдиб роса сикдим 3 марта сикдим шундай килиб 3 йилгача сикишиб юрдик кейин у докторга бориб тиктириб келиб турмушга чикиб кеди 2 та угли бор хозир

61

Оставить комментарий


Пожалуйста, авторизуйтесь на сайте любым удобным способом, чтобы оставить комментарий
UY

Qo'shiqlar

Media

Servis

Rasmlar